ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Εγχειρίδιο ΕΕ για την ανάπτυξη προγραμμάτων ευημερίας στον εργασιακό χώρο 

“Το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει βασικά ευρήματα και συστάσεις για πολιτικές και πρωτοβουλίες σχετικές με την ευημερία στο χώρο εργασίας, βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της εργασιακής ευημερίας, υφιστάμενα κενά σε εθνικό και Ευρωπαικό επίπεδο, καθώς επίσης και πρακτική καθοδήγηση για κάθε επαγγελματία ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαιδευτές Eπαγγελματικής Κατάρτισης – ΕΕΚ (εντός εταιρείας ή εξωτερικοί) και διευθύνοντες συμβούλους που επιθυμούν να προωθήσουν και να επενδύσουν στην ευημερία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων τους.

Διατίθεται στα Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Γαλλικά και Βουλγαρικά.”

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Καθοδήγησης THRIVE@WORK

Διαθέσιμο τον Αύγουστο του 2023

“Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 15-20 ωρών, που περιλαμβάνει παρουσιάσεις PowerPoint, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών, προηχογραφημένα βίντεο από πιλοτικά εργαστήρια, εργαλεία αυτοαξιολόγησης, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με υλικό σε σχέση με την ευημερία και καθοδηγούμενες ασκήσεις ενσυνειδητότητας για κάθε επαγγελματία ανθρώπινου δυναμικού και Εκπαιδευτές ΕΕΚ (εντός εταιρείας ή εξωτερικοί) που επιθυμούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά και επιτυχημένα προγράμματα ευημερίας στις εταιρείες και τους οργανισμούς τους.

Διατίθεται στα Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Γαλλικά και Βουλγαρικά.”

THRIVE@WORK Online Training Platform

Available in December 2023

The THRIVE@WORK online platform will be accessible from this page and will include the project resources, the THRIVE@WORK Training Programme and any other information for the introduction of successful programmes for the promotion of well-being at work and the reduction of stress among employees. The Platform will also host a virtual space for discussions and exchanges of knowledge, ideas, and best practices at country and transnational level.

Available in English, Greek, Italian, French and Bulgarian.

Newsletters

NL1

EnglishGreekItalianFrenchBulgarian