ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο THRIVE@WORK επιθυμεί να προωθήσει την πρόληψη εναντια στο άγχος και την ευημερία στον χώρο εργασίας ενθαρρύνοντας του επαγγελματίες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης, Διευθύνοντες Συμβούλους και ιδιοκτήτες εταιρειών να αφιερώσουν πόρους και να επενδύσουν σε προγράμματα που υποστηρίζουν την ψυχολογική ευημερία των εργαζομένων. Στη βάση σύγχρονων αντιλήψεων, προθέσεων, προκλήσεων και αναγκών σε σχέση με την ευημερία στον χώρο εργασίας, θα αναπτύξουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα πραγματοποιήσουμε πιλοτική εφαρμογή για να δοκιμάσουμε και να αξιολογήσουμε το πρόγραμμα αυτό και θα δημιουργήσουμε τη διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου THRIVE@WORK. Το έργο απευθύνεται σε επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να προωθήσει την ευημερία στο χώρο εργασίας.

Όλα τα παράγωγα του έργου και οι δράσεις του είναι ειδικά σχεδιασμένα για να προωθούν τη διαρκή εκπαίδευση των στελεχών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε προγράμματα ευημερίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η διατήρηση και η ενίσχυση της σωματικής και ψυχολογικής ευημερίας των εργαζομένων, η μείωση του άγχους που συνδέεται με την εργασία και, τελικά, η βελτίωση της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της εργασιακής δέσμευσης.

Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν με την ανάπτυξη των παρακάτω αποτελεσμάτων:

Εγχειρίδιο ΕΕ για την ανάπτυξη προγραμμάτων ευημερίας

που θα περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές, υπάρχοντα κενά και πρακτικές οδηγίες σε σχέση με την ευημερία στο χώρο εργασίας για επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού,

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Καθοδήγησης THRIVE@WORK

που θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, εγχειρίδια, βίντεο, εργαλεία αυτοαξιολόγησης, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και καθοδηγούμενες ασκήσεις ενσυνειδητότητας,

Τη διαδικτυακή πλατφόρμα THRIVE@WORK

στην οποία οι χρήστες θα μπορούν να βρούν τα αποτελέσματα του έργου, να αναπτύξουν συζητήσεις και να ανταλλάξουν γνώσεις, ιδέες και βέλτιστες πρακτικές.