ЗА ПРОЕКТА

Проектът THRIVE@WORK има за цел да популяризира превенцията на стреса и благополучието на работното място, като насърчи специалистите по човешки ресурси, преподавателите по професионално образование и обучение, изпълнителните директори и собствениците на компании да отделят средства и да инвестират в програми за психосоциалното благополучие на своите служители. Въз основа на настоящите възприятия, намерения, предизвикателства и нужди по въпроса за благосъстоянието на работното място ще разработим програма за обучение, ще проведем пилотни лаборатории за тестване и оценка на програмата и ще създадем онлайн платформата THRIVE@WORK за специалисти по човешки ресурси и всички, които се интересуват от насърчаване на благосъстоянието на работното място.

Всички продукти и действия по проекта ще бъдат специално разработени така, че да насърчават непрекъснатото обучение на мениджърите по човешки ресурси/служителите по програмите за благосъстояние, за да поддържат и подобряват физическото и емоционалното благосъстояние на служителите, да намалят свързания с работата стрес и в резултат да подобрят производителността, ефективността и ангажираността на персонала.

Тези цели ще бъдат следвани чрез разработването на тези ресурси:

Наръчник на ЕС за разработване на програми за благосъстояние

с най-добри практики, съществуващи пропуски и практически насоки за специалистите по човешки ресурси относно благосъстоянието на работното място;

Програмата за обучение и менторство THRIVE@WORK с презентации

наръчник, видеоклипове, инструменти за самооценка, електронна библиотека и ръководени упражнения за съзнателност;

Онлайн платформата за обучение THRIVE@WORK - платформа

в която можете да намерите ресурси по проекта и да инициирате дискусии и обмен на знания, идеи и най-добри практики.