РЕСУРСИ

Наръчник на ЕС за разработване на програми за благосъстояние

Докладът ще включва ключови констатации и препоръки относно политиките и инициативите за благосъстояние на работното място, най-добрите практики, съществуващите пропуски на национално равнище и на равнище ЕС, както и практически насоки за всички специалисти по човешки ресурси, обучители в областта на професионалното образование и обучение и изпълнителни директори, които искат да насърчават и инвестират в благосъстоянието и производителността на своите служители.

Изданието е достъпно на английски, гръцки, италиански, френски и български език.

Програма за обучение и менторство THRIVE@WORK

на разположение през август 2023 г.

Програма за обучение с продължителност 15-20 часа, включваща презентации на PowerPoint, Наръчник за обучители, предварително записани видеоклипове от пилотни семинари, инструменти за самооценка, електронна библиотека с материали, свързани с благосъстоянието, както и ръководени упражнения за самоосъзнатост за всеки специалист по човешки ресурси и обучител в областта на професионалното образование и обучение, който иска да приложи ефективни и успешни програми за благосъстояние в своите компании и организации.

Наличен на английски, гръцки, италиански, френски и български език. 

THRIVE@WORK Online Training Platform

Available in December 2023

The THRIVE@WORK online platform will be accessible from this page and will include the project resources, the THRIVE@WORK Training Programme and any other information for the introduction of successful programmes for the promotion of well-being at work and the reduction of stress among employees. The Platform will also host a virtual space for discussions and exchanges of knowledge, ideas, and best practices at country and transnational level.

Available in English, Greek, Italian, French and Bulgarian.

Newsletters

NL1

EnglishGreekItalianFrenchBulgarian