Писателката Ани Дилард казва:

„Разбира се че така, както прекарваме дните си, прекарваме и живота си“.

А за много от нас начинът, по който прекарваме дните си, е свързан с работата ни.

Средно хората прекарват 90 000 часа на работа през целия си живот. Благосъстоянието на работното място следва да е една от основните съставки на щастливия, спокоен и пълноценен живот, защото естеството на нашия труд играе ключова роля в нивото на психическото и физическото ни здраве.

С проекта THRIVE@WORK искаме да популяризираме превенцията на стреса и работното благополучие, като насърчаваме специалистите по човешки ресурси, преподавателите по професионално образование и обучение, както и изпълнителните директори и собствениците на компании да отделят средства и да инвестират в програми за психосоциалното благополучие на своите служители.
Позовавайки се на днешните възприятия, намерения, предизвикателства и нужди по въпроса за благосъстоянието на работното място, ще проведем пилотни лаборатории за тестване и оценка на онлайн платформата „THRIVE@WORK“. Тя ще бъде програма за обучение за специалисти по човешки ресурси и всички, които се стремят да допринесат към трудовите условия, овластяващи ни да ходим на работа с усмивка и възможности за благополучие.

Чрез проекта THRIVE@WORK ние искаме:

Специалистите по човешки ресурси, преподавателите в областта на професионалното образование и обучение, изпълнителните директори и собствениците на компании да прилагат и да инвестират в програми за благополучие на служителите, както и да разглеждат превенцията на стреса и благополучието на работното място като приоритети

Служителите да изпитват положителни емоции, като щастие и удовлетворение, да могат да развиват и поддържат значими взаимоотношения с другите и да задоволяват потребността си от принадлежност.

Компаниите и организациите да подобрят производителността и рентабилността си и да генерират икономически растеж на национално ниво, както и на ниво ЕС чрез насърчаване на благосъстоянието на своите служители

THRIVE@WORK дейностите ще включват:

проучване на съществуващите практики и програми за благосъстояние на работното място, най-добрите сценарии и настоящите пропуски;

онлайн въпросници за специалисти по човешки ресурси, целящи да разкрият възприятия им за значението на благосъстоянието на работното място, както и техните нужди и предизвикателства в разработването и прилагането на програми за благосъстояние;

Семинари за тестване на програмата за обучение THRIVE@WORK във всяка страна партньор;

заключителни събития за представяне на опита на THRIVE@WORK и бъдещото му прилагане за насърчаване на благосъстоянието на работното място.

THRIVE@WORK ресурсите ще включват:

Наръчник на ЕС за разработване на програми за благосъстояние

с най-добри практики, съществуващи пропуски и практически насоки за специалистите по човешки ресурси относно благосъстоянието на работното място;

Програмата за обучение и менторство THRIVE@WORK с презентации

наръчник, видеоклипове, инструменти за самооценка, електронна библиотека и ръководени упражнения за съзнателност;

Онлайн платформата за обучение THRIVE@WORK - платформа

в която можете да намерите ресурси по проекта и да инициирате дискусии и обмен на знания, идеи и най-добри практики.