“Hoe we onze dagen doorbrengen, is natuurlijk hoe we ons leven doorbrengen.”

Annie Dillard, schrijfster.

En velen van ons brengen hun dagen door op het werk.

Gemiddeld brengen mensen gedurende hun hele leven 90.000 uur op het werk door. Welzijn op het werk is dus een fundamenteel ingrediënt voor een gelukkig, sereen en vervuld leven, omdat het van cruciaal belang is voor onze algehele mentale en fysieke gezondheid.

Met het THRIVE@WORK-project willen we stresspreventie en welzijn op het werk bevorderen door HR-professionals, trainers voor beroepsonderwijs en -opleiding, CEO’s en eigenaren van bedrijven aan te moedigen middelen te besteden aan, en te investeren in, programma’s voor het psychosociale welzijn van hun personeel. Op basis van de huidige percepties, intenties, uitdagingen en behoeften op het gebied van welzijn op het werk zullen we een trainingsprogramma ontwikkelen, pilootlaboratoria uitvoeren om het programma te testen en te evalueren en het THRIVE@WORK Online Platform creëren voor HR-professionals en iedereen die geïnteresseerd is in het bevorderen van het welzijn op de werkplek. 

Via het THRIVE@WORK-project willen we:

HR-professionals, trainers voor beroepsonderwijs en -opleiding, CEO’s en bedrijfseigenaren aanmoedigen om te investeren in welzijnsprogramma’s voor werknemers en deze te implementeren, en om stresspreventie en welzijn op het werk als prioriteiten te beschouwen

Werknemers positieve emoties laten ervaren, zoals geluk en tevredenheid, zinvolle relatie te laten ontwikkelen en onderhouden met anderen en om hun behoefte aan verbondenheid te vervullen.

Bedrijven en organisaties hun productiviteit en winstgevendheid laten verbeteren en economische groei laten genereren op nationaal en EU-niveau door het welzijn van hun werknemers te bevorderen

THRIVE@WORK-activiteiten omvatten:

Een deskresearch

naar bestaande welzijnspraktijken en -programma’s op de werkplek, best-case scenario’s en huidige informatielacunes;

Online-enquêtes voor HR-professionals

om inzicht te krijgen in hun perceptie van het belang van de bescherming van welzijn op het werk, hun uitdagingen en behoeften bij de ontwikkeling en implementatie van welzijnsprogramma’s;

Workshops

om het THRIVE@WORK trainingsprogramma in elk partnerland te testen;

Evenementen

om de THRIVE@WORK-ervaring te presenteren en het bereik en de impact ervan op de bevordering van welzijn op het werk verder te vergroten.

THRIVE@WORK-bronnen omvatten:

Een EU-handboek voor de ontwikkeling van welzijnsprogramma's

met best practices, bestaande lacunes en praktische begeleiding voor HR-professionals over welzijn op de werkplek;

Het THRIVE@WORK training- en mentorprogramma

met presentaties, een handboek, video’s, tools voor zelfevaluatie, een online bibliotheek en begeleide Mindfulness-oefeningen;

Het THRIVE@WORK Online Training Platform

een platform waar u projectbronnen kunt vinden en discussies en uitwisselingen van kennis, ideeën en best practices kunt starten.