“Ο τρόπος που περνάμε τις ημέρες μας, είναι βέβαια, και ο τρόπος που περνάμε τη ζωή μας”.

Annie Dillard, συγγραφέας

Για πολλούς από εμάς, ο τρόπος που περνάμε την ημέρα μας είναι στον χώρο εργασίας μας.

Κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ζωής τους περνάνε 90,000 ώρες στο χώρο εργασίας. Η ευημερία στο χώρο εργασίας, είναι συνεπώς, δομικό συστατικό για μια ευτυχισμένη, ήρεμη και ικανοποιητική ζωή, καθώς έχει καθοριστικό ρόλο στη συνολική πνευματική και φυσική μας υγεία.

Μέσα από το έργο THRIVE@WORK, επιθυμούμε να προωθήσουμε την πρόληψη ενάντια στο άγχος και την ευημερία στον χώρο εργασίας, ενθαρρύνοντας επαγγελματίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης, Διευθύνοντες Συμβούλους και ιδιοκτήτες εταιρειών να αφιερώσουν πόρους και να επενδύσουν σε προγράμματα που υποστηρίζουν την ψυχολογική ευημερία των εργαζομένων. Στη βάση σύγχρονων αντιλήψεων, προθέσεων, προκλήσεων και αναγκών σε σχέση με την ευημερία στον χώρο εργασίας, θα αναπτύξουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα πραγματοποιήσουμε πιλοτική εφαρμογή για να δοκιμάσουμε και να αξιολογήσουμε το πρόγραμμα και θα δημιουργήσουμε τη διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου THRIVE@WORK. Το έργο απευθύνεται σε επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να προωθήσει την ευημερία στο χώρο εργασίας.

Μέσα από έργο THRIVE@WORK, επιθυμούμε:

Οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού, οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και ιδιοκτήτες εταιρειών να επενδύσουν και να εφαρμόσουν προγράμματα ευημερίας για τους εργαζόμενους, καθώς επίσης και να θέσουν στις προτεραιότητές τους τόσο την πρόληψη ενάντια στο άγχος, όσο και την ευημερία στο χώρο εργασίας συνολικά.

Οι εργαζόμενοι να βιώνουν θετικά συναισθήματα, όπως ευτυχία και ικανοποίηση, καθώς επίσης να μπορούν να αναπτύξουν και να διατηρήσουν ουσιαστικές σχέσεις με άλλους και να εκπληρώσουν την ανάγκη του ανήκειν.

Οι εταιρείες και οργανισμοί να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την κερδοφορία τους, καθώς επίσης και την οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από την προώθηση της ευημερίας των εργαζομένων τους.

Οι δραστηριότες του THRIVE@WORK περιλαμβάνουν:

Έρευνα πάνω σε υπάρχουσες πρακτικές και προγράμαμτα για την ευημερία στο χώρο ερασίας, βέλτιστες πρακτικές και υπάρχοντα κενά,

Διαδικτυακές έρευνες για επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να καταγραφούν οι αντιλήψεις τους σε σχέση με τη σημασία της προστασίας της ευημερίας στο χώρο εργασίας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις ανάκες που υπάρχουν για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων ευημερίας,

Εκπαιδευτικά εργαστήρια για πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος του THRIVE@WORK σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο,

Τελικές εκδηλώσεις παρουσίασης του έργου THRIVE@WORK, μέσα από τις οποίες θα ενισχυθεί η προβολή και ο αντίκτυπος του έργου για την προώθηση της ευημερίας στο χώρο εργασίας.

Τα αποτελέσματα του THRIVE@WORK θα περιλαμβάνουν:

Εγχειρίδιο ΕΕ για την ανάπτυξη προγραμμάτων ευημερίας

που θα περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές, υπάρχοντα κενά και πρακτικές οδηγίες σε σχέση με την ευημερία στο χώρο εργασίας για επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού,

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Καθοδήγησης THRIVE@WORK

που θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, εγχειρίδια, βίντεο, εργαλεία αυτοαξιολόγησης, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και καθοδηγούμενες ασκήσεις ενσυνειδητότητας,

Τη διαδικτυακή πλατφόρμα THRIVE@WORK

στην οποία οι χρήστες θα μπορούν να βρούν τα αποτελέσματα του έργου, να αναπτύξουν συζητήσεις και να ανταλλάξουν γνώσεις, ιδέες και βέλτιστες πρακτικές.