ΕΤΑΙΡΟΙ

Συντονιστής

GrantXpert Consulting

Κύπρος

Η GrantXpert Consulting είναι ένας κυπριακός οργανισμός έρευνας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κατάρτισης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) , με συνολική εμπειρία άνω των 30 ετών σε ευρωπαϊκά και εθνικάπρογράμματα χρηματοδότησης. Αποστολή της ομάδας είναι η παροχή λύσεων, που απορρέουν από διεπιστημονικές στρατηγικές συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αντιμετώπιση νέων ευρωπαϊκών, κοινωνικών, ψηφιακών και πράσινων προκλήσεων. Η ομάδα διαθέτει αποδεδειγμένη, βασική τεχνογνωσία στην παροχή ΕΕΚ και κατάρτισης ενηλίκων, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τοπικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, αλλά και εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών εργασιών σε επιχειρηματικά, κοινωνικά/ψυχολογικά και άλλα εκπαιδευτικά θέματα. Αυτή τη στιγμή, το δίκτυό μας στην ΕΕ αποτελείται από περισσότερους από 900 συνεργάτες σε όλα τα κράτη μέλη και εμπλουτίζεται σε συνεχή βάση. Η ομάδα μας περιλαμβάνει 14 έμπειρους επαγγελματίες, με ποικίλες γνώσεις και δεξιότητες στην έρευνα και κατάρτιση.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Celia Hadjichristodoulou, celia@grantxpert.eu

Marianna Demosthenous, marianna@grantxpert.eu  

Job-Pairs

Ελλάδα

Το Job-Pairs είναι ένας βραβευμένος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 από τη Μαρία Βακόλα και τον Ιωάννη Νικολάου, καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο οργανισμός έχει σχεδιαστεί για να ενδυναμώσει πτυχιούχους και νέους επαγγελματίες, να τους βοηθήσει να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να αναπτυχθούν περαιτέρω στον χώρο εργασίας, λειτουργώντας ως «γέφυρα» μεταξύ αυτών και των ανώτερων στελεχών. Τα τελευταία χρόνια, περισσότεροι από 1.500 νέοι έχουν λάβει υπηρεσίες mentoring, ενώ περισσότερα από 900 στελέχη έχουν συμμετάσχει ως μέντορες. Η πρωτοβουλία έχει υποστηριχθεί από 26 πολυεθνικές & ελληνικές εταιρείες και σημαντικούς οργανισμούς, όπως ο Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος. Το Job-Pairs έλαβε 2 βραβεία για την καινοτομία του στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων (HR Excellence Awards 2014 από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και HR Awards 2015 από την Boussias Communications). Η ομάδα αποτελείται από οργανωτικούς ψυχολόγους και επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού, που συμμετέχουν σε διαδικασίες καθοδήγησης ως εργαλεία για την προώθηση της απασχολησιμότητας και της επαγγελματικής ανάπτυξης.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Maria Angelopoulou, maria_angelopoulou@yahoo.com

CESIE

Ιταλία

Το CESIE είναι ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών και Πρωτοβουλιών με έδρα το Παλέρμο της Σικελίας. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός, απολιτικός και μη κυβερνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 2001, εμπνευσμένο από το έργο και τις θεωρίες του ειρηνιστή Danilo Dolci (1924-1997). Το CESIE συνδέει τοπικά, εθνικά και διεθνή πλαίσια και δεσμεύεται να τονώσει την ανάπτυξη και την αλλαγή στον εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και οικονομικό τομέα μέσω της δημιουργίας και χρήσης καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων. Το CESIE δραστηριοποιείται στον τομέα της προώθησης της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής ένταξης μειονεκτουσών ομάδων (π.χ. άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο και από εθνικές μειονότητες, άτομα με αναπηρία, άτομα που ζουν σε κοινωνικοπολιτισμικά μειονεκτική θέσηκ.λπ.).

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Francesca Conti, francesca.conti@cesie.org

CATRO

Βουλγαρία

Η CATRO Bulgaria είναι μια κορυφαία εταιρεία παροχής συμβουλών ανθρώπινου δυναμικού στη Βουλγαρία, μέρος ενός ευρύτερου διεθνούς ομίλου συμβουλευτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση – dieBerater®. Βασιζόμενη σε αυτή τη διεθνή εμπειρία και συνδυάζοντάς την με την τοπική εμπειρία εθνικών εμπειρογνωμόνων με υψηλά προσόντα, η CATRO Bulgaria προσφέρει στους πελάτες της κορυφαία τεχνογνωσία στην απόκτηση ταλέντων από εμπειρογνώμονες και διευθυντές στην καθοδήγηση σταδιοδρομίας για προσωπική ανάπτυξη, στην οργανωτική αλλαγή, στη συμβουλευτική ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της διαχείρισης της απόδοσης, στη δέσμευση των εργαζομένων και στην επωνυμία του εργοδότη. Επιπλέον, ο οργανισμός παρέχει ολιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων, συναισθηματικής νοημοσύνης, διαχείρισης άγχους και χρόνου, ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, προγραμμάτων βασισμένων στη νευροεπιστήμη και Προγραμμάτων Υποστήριξης Εργαζομένων για ψυχολογική συμβουλευτική σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, διαδικτυακά σεμινάρια και υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Anelia Dimitrova, a.dimitrova@catro.com;

Lilia Georgieva, l.georgieva@catro.com

PULSO Group

Βέλγιο

Ο Όμιλος Pulso είναι δημιούργημα του Πανεπιστημίου της Leuven με κοινοπραξίες στη Λισαβόνα, το Παρίσι και την Αθήνα και παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική ευημερία και το ανθρώπινο δυναμικό. Ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στο Βέλγιο και συνεχίζει να αναπτύσσεται και να επεκτείνει τις υπηρεσίες του σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα, η Pulso λειτουργεί μέσω συνδεδεμένων εταιρειών και συνεργατών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Μπενελούξ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας, της Ελλάδας κ.λπ. Ο Όμιλος Pulso είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος ως μια οραματική και καινοτόμος εταιρεία αναφοράς στον τομέα της υποστήριξης εργαζομένων και των καινοτόμων τεκμηριωμένων εργαλείων και υπηρεσιών για την αξιολόγηση και τον αντίκτυπο της ψυχοκοινωνικής ευημερίας. Η εταιρεία βοηθά τους οργανισμούς στην ανάπτυξη και εφαρμογή των στρατηγικών, των πολιτικών και των προγραμμάτων ευημερίας τους. Τα κύρια θέματα παρέμβασης περιλαμβάνουν την ευημερία, το άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση, τη δέσμευση, την ανθεκτικότητα, την ικανοποίηση από την εργασία, τον τρόπο ζωής, τη συνεργασία, τη στάση ασφάλειας και τη σύνδεσή τους με την παραγωγικότητα.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Konstantinos Giannakopoulos, konstantinos.giannakopoulos@pulso-europe.eu

Institute of Development LTD

Κύπρος

Το Institute of Development (IoD) είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το 2003. Στοχεύει στην προώθηση μιας θετικής προοπτικής απέναντιστη ζωή και τις εργασιακές εμπειρίες, στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, της ανθεκτικότητας, της ευημερίας, της δέσμευσης και της συνολικής ατομικής και οργανωτικής απόδοσης. Όραμα του οργανισμού είναι η συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας μέσα από τη συνεχή ανάπτυξη του ατόμου, της οικογένειας, του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών οργανισμών. Προκειμένου να επιτύχει το όραμά του, το IoD προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως έρευνα, συμβουλευτική και κατάρτιση, καθώς και υπηρεσίες για την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες περιλαμβάνουν θέματα όπως ο στρατηγικός σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού, η εξέλιξη της σταδιοδρομίας και η γενική υποστήριξη. Ο οργανισμός έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από έργα της ΕΕ που περιλαμβάνουν εφαρμογές θετικής ψυχολογίας, αγωγής χαρακτήρα, δημιουργικότητας, τεχνών και ανάπτυξης δεξιοτήτων απασχολησιμότητας που στοχεύουν στην υποστήριξη διαφορετικών ομάδων-στόχων, όπως οι νέοι, οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές ΕΕΚ, οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Vicky Charalampous, vicky@iodevelopment.eu

Evie Michailidis,  evie.michailidis@iodevelopment.eu